Zoals te doen gebruikelijk maakt VvE Metea in december de indexering (prijsverhoging) bekend van haar beheerovereenkomsten voor het komende jaar. Bij de berekening van de indexering wordt steeds het prijsindexcijfer van oktober – oktober genomen, waarbij de oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor de indexering geldt bedoeld wordt (zie uw beheerovereenkomst). Het consumenten prijsindex (CPI) schommelde gedurende 2023 grotendeels tussen 4% en 8%, echter schoot deze in oktober opvallend genoeg naar -0,4%. Dat de inflatie in oktober 2023 negatief was, komt volledig doordat de energieprijzen in oktober 2022 bijzonder hoog waren. Exclusief energie bedroeg de inflatie in oktober 2023 namelijk 5,1 procent.

Prijsstijgingen door alle (internationale) ontwikkelingen en het huidige economische klimaat zijn nog steeds voor iedereen merkbaar. Dit geldt ook voor salariskosten, wat voor VvE Metea een ontzettend belangrijke rol speelt. Als dienstverlener bestaat ongeveer 80% van onze kosten uit salariskosten. Vorig jaar hebben we het ook al aangegeven; de eisen die aan het beheer van een VvE en daarmee aan onze organisatie worden gesteld worden steeds hoger. Zo worden gebouwen complexer, wordt wet- en regelgeving strenger en gaat verduurzaming een steeds belangrijkere rol spelen. Het beheren van een VvE brengt een steeds grotere tijdsinvestering met zich mee en het waarborgen van de kwaliteit van onze dienstverlening vereist investering in kennis en kunde van onze medewerkers.

Precies een jaar geleden betrof het prijsindexcijfer van oktober-oktober 14,3%, echter hebben we destijds besloten een lagere indexering toe te passen van 9,5%. Rekening houdend met bovenstaande en de vermindering van indexering vorig jaar hebben we besloten per 1 januari 2024 de indexering vast te stellen op 4,4%. De berekening van dit percentage vertaald zich als volgt: 14,3% (CPI vorig jaar) minus 9,5% (indexering 2023) = 4,8% minus 0,4% = 4,4%.

Een indexering van 4,4% vinden wij passend en nodig om onze dienstverlening op het gewenste niveau te houden en u de kwaliteit te bieden die u gewend bent.
Wij vertrouwen erop dat u begrip zult hebben voor deze aanpassing.

Met vriendelijk groet,
Directie VvE Metea

Nick Out
Nadine Reniers-Vink
Niels de Ruiter