Zoals te doen gebruikelijk maakt VvE Metea in december de indexering (prijsverhoging) bekend van haar beheerovereenkomsten voor het komende jaar. Bij de berekening van de indexering wordt steeds het prijsindexcijfer van oktober – oktober genomen, waarbij de oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor de indexering geldt bedoeld wordt (zie artikel 4.4 van uw beheerovereenkomst). Het consumenten prijsindex (CPI) bedroeg afgelopen oktober maar liefst 14,3%. Prijsstijgingen door alle (internationale) ontwikkelingen en het huidige economische klimaat zijn inmiddels voor iedereen merkbaar. Naast prijzen van grondstoffen, producten en kosten van transport en energie zijn ook salariskosten enorm gestegen.

Vooral het salariscomponent speelt voor VvE Metea een belangrijke rol, als dienstverlener bestaat ongeveer 75% van onze kosten uit salariskosten. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen waarborgen dienen wij continu te investeren in de kennis en kunde van onze collega’s. We merken tevens dat de eisen die aan het beheer van een VvE en daarmee aan onze organisatie worden gesteld steeds hoger worden. Zo worden gebouwen complexer, wordt wet- en regelgeving strenger en gaat verduurzaming een steeds belangrijkere rol spelen. Het beheren van een VvE brengt een steeds grotere tijdsinvestering met zich mee.

Ondanks deze ontwikkelingen hebben we besloten een lagere indexering toe te passen dan de 14,3% die we conform onze voorwaarden en de CPI mogen doorvoeren. Wij hebben de indexering per 1 januari 2023 vastgesteld op 9,5%. We vinden het belangrijk om verhoging van de beheerkosten voor het beheer van uw VvE binnen de perken te houden en hebben daarom gemeend de prijsstijgingen op onze tarieven enigszins te beperken. Een indexering van 9,5% is echter minimaal nodig om onze dienstverlening op het gewenste niveau te houden en u de kwaliteit te bieden die u gewend bent.

Wij vertrouwen erop dat u begrip zult hebben voor deze aanpassing.

Met vriendelijk groet,
Directie VvE Metea
Nick Out
Nadine Reniers-Vink
Niels de Ruiter