De directie van VvE Metea informeert al haar klanten graag over de indexering van de beheerovereenkomsten per 1 januari 2022. Vanwege het doorlopende karakter van onze dienstverlening zijn in deze overeenkomsten afspraken gemaakt over indexering en prijswijzigingen.

In artikel 4.4 van de beheerovereenkomst staat: bij de berekening van de indexering wordt steeds het prijsindexcijfer van oktober – oktober genomen, waarbij de oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor de indexering geldt bedoeld wordt. De prijsstijging per 1 januari a.s. is conform de consumenten prijsindex CPI: 3,4%.

Wij vertrouwen erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijk groet,
Directie VvE Metea
Nick Out
Nadine Reniers-Vink
Niels de Ruiter