Uitreiking SKW certificaat

Een SKW-certificaat garandeert een deskundige VvE-beheerder met bewezen kennis van zaken. Maar wist u dat u ook als VvE een SKW-certificering kunt behalen? Daarmee maakt uw VvE een betrouwbare indruk en vergroot uw VvE de verkoopkansen van de individuele appartementen. VvE Hart van Houten heeft onlangs haar SKW-certificaat behaald. “Wij hebben bewezen dat we onze spullen op orde hebben”, zegt VvE-voorzitter Marion Engelaer.

VvE-zaken op orde

“In 2018 is ons gebouw opgeleverd. We zijn dus een vrij jonge VvE en hebben veertien appartementen. Gelijk vanaf de oprichtingsvergadering hebben wij VvE Metea erbij gehaald. De meeste eigenaren kwamen uit een eigen woning, dus we waren een VvE niet gewend. VvE Metea heeft ons al geadviseerd bij de oprichting van de VvE, nog voor de oplevering van onze woningen. Daarna hebben we gekozen voor het Genera-pakket”, vertelt Engelaer. “We hadden dus onze spullen perfect op orde. Daardoor kwam onze VvE-manager met de suggestie om een SKW-certificaat te halen. Drie maanden nadat we besloten om ons als VvE te certificeren, hadden we het op zak.”

Voordelen VvE-certificering

Ondanks het jonge pand moet VvE Hart van Houten in de toekomst mogelijk nog investeringen doen in verband met de energietransitie. En daarbij kan het SKW-certificaat volgens Engelaer helpen. “Met zonnepanelen zorgen we al voor de energievoorziening van de algemene ruimtes. En ons pand is goed geïsoleerd. Maar we maken nog wel gebruik van gas, dat gaat natuurlijk veranderen. Om van het gas af te gaan, hebben we misschien een lening nodig. Dan is een bewijs van goed bestuur belangrijk. Je moet aantonen dat je financieel gezond bent en dat je Meerjarenonderhoudsplan op orde is. Dat kan met het SKW-certificaat”, aldus Engelaer. “Ook voor leveranciers biedt zo’n SKW-certificaat meer zekerheid. En als je je appartement gaat verkopen, kan de makelaar aantonen dat de VvE goed georganiseerd is, goed wordt onderhouden en financieel gezond is.”

Snel geregeld

Het proces om het certificaat aan te vragen, duurde ondanks de coronaperiode slechts drie maanden. “We wisten dankzij VvE Metea waar we aan moesten voldoen, kenden de regels en wetten en moesten als VvE alleen op tijd vergaderen. Verder heeft onze VvE-manager alle documenten verzameld en aangeleverd bij het SKW en nog wat vragen namens onze VvE beantwoord”, vertelt Engelaer. Tijdens de Algemene Ledenvergadering moest de VvE alleen nog de financiële jaarrekening, begroting en liquiditeit van de VvE goedkeuren. “En dat moest op tijd voor de SKW-aanvraag”, zegt Engelaer. “Dat is best lastig in coronatijd, maar het is gelukt via de digitale portal van VvE Metea. Zo hebben we alles vastgelegd en konden we het SKW-certificaat krijgen. Uiteindelijk heeft het SKW-certificaat ons niet veel inspanning gekost dankzij onze VvE-manager. Het gaat ons nog veel meerwaarde opleveren.”

Op de foto:
Ton van Eijk (penningmeester), Marion Engelaer (VvE-voorzitter) krijgen van Peter Stremler (VvE-manager) het SKW-certificaat.