VvE Metea maakt een prognose voor 30 jaar. Hierbij worden de verschillende bouwonderdelen van uw complex in kaart gebracht en beoordeeld. Iedere 5 jaar wordt de MOP geactualiseerd. Daarbij wordt rekening gehouden met de staat van het complex, prijs en bouwtechnische ontwikkelingen. Jaarlijks voeren we inspecties uit om te beoordelen of het  in de MOP opgenomen werk daadwerkelijk moet worden uitgevoerd. Ons bedrijf is Algemene Woning Keuring (AWK) gecertificeerd. Dat betekent dat de MOP wordt opgesteld conform de AWK-richtlijnen.

 

Voor het downloaden van de folder Samen Constructief Bezig klik hier.

Voor het downloaden van de Lexicon klik hier.