Houdt uw VvE al rekening met de stijgende prijzen? De bouwkosten stijgen al langer en onlangs is de inflatie opgelopen tot 14,5 procent. Deze prijsstijgingen hebben ook effect op uw VvE-budget. Om onaangename verrassingen in de toekomst te voorkomen, raadt VvE Metea daarom aan nu extra scherp te zijn op de opbouw van de VvE-spaarpot en eventueel bij te sturen.

Elke VvE moet volgens wetgeving sparen voor groot onderhoud. Hoeveel spaargeld nodig is, legt VvE Metea samen met uw VvE vast op basis van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Daarin staat welk onderhoud aan uw gebouw nodig is, op welke termijn welke klussen nodig zijn en wat dat gaat kosten. Een MJOP heeft vaak grote invloed op de hoogte van de maandelijkse VvE-bijdrage.

Periodiek bijstellen

Elke 5 jaar moet de MJOP bijgesteld worden: klopt het noodzakelijk onderhoud nog? Kloppen de ingeschatte kosten voor het onderhoud nog? In de tussentijd is een prijsstijging meestal geen reden tot zorg, want in een MJOP nemen we altijd een potje onvoorziene kosten op. Maar dat spaartegoed is waarschijnlijk niet bij elke VvE groot genoeg om de enorme prijsstijgingen die we nu zien te dekken. VvE Metea stelt daarom voor om eerder te kijken of er voldoende wordt gespaard voor het onderhoud aan uw gebouw.

Wat gaan we doen?

Maatwerk per VvE

VvE Metea wil zorgen dat uw gebouw goed onderhouden is én blijft. Daarom gaan we bij de eerstvolgende VvE-vergadering waarin de begroting op de agenda staat, het spaarbeleid van uw VvE en de stijgende bouwkosten bespreken. Wat heeft uw VvE in de spaarpot? Moet uw VvE meer sparen? En wat betekent dit dan voor de VvE-bijdragen? Samen kijken we wat deze prijsstijgingen voor uw VvE betekenen en welke keuzes voor uw VvE verstandig en haalbaar zijn.

Verduurzamingsplannen?

Juist door de stijgende energieprijzen willen veel VvE’s verduurzamen. Dit vraagt om een forse investering en de prijzen van hout, staal, aluminium en isolatiemateriaal zijn allemaal aan het stijgen. Bovendien zijn dit soort verbouwingen niet opgenomen in het MJOP, want daarin wordt alleen gekeken naar het onderhoud van het bestaande gebouw. Toch hoeft dat niet te betekenen dat uw VvE verduurzamingsplannen direct van tafel hoeft te vegen. Er zijn namelijk verschillende subsidieregelingen of leningen mogelijk voor energiebesparende maatregelen – en die kunnen in sommige gevallen ook noodzakelijk onderhoud financieren. Een duurzaamheidsadviseur van VvE Metea kan hierover met uw VvE meedenken.