Op 1 oktober 2020 trad de Gasketelwet in werking en per 1 april 2023 is de overgangsperiode voorbij. Doel van de Gasketelwet is om het aantal ongevallen door koolmonoxide tegen te gaan. Vanaf 1 april 2023 mogen alleen gecertificeerde bedrijven en vakbekwame monteurs werken aan de cv-installatie, de ketel, luchttoevoer en rookgasafvoer. Monteurs moeten beschikken over een Bewijs van Vakmanschap CO en bedrijven over een BRL-certificaat. Daarnaast komt er een meldingsplicht voor onveilige installaties. Iedereen die de cv-installatie inspecteert, installeert en onderhoudt moet in het bezit zijn van een Bewijs van Vakmanschap CO. Wie daar niet aan voldoet is na 1 april 2023 strafbaar.

De nieuwe wetgeving heeft gevolgen voor de VvE en voor de individuele eigenaar. Iedereen die zijn CV ketel wilt gaan vervangen moet vaak ook de rookgasafvoer vervangen (indien ouder dan 5 jaar), of aantonen dat deze nog een ketel levensduur (15 jaar) mee kan.

In appartementen gebouwen komen we doorgaans drie verschillende vormen van verwarming via gasinstallaties tegen:
– Een collectieve installatie met bijbehorend rookgasafvoerkanaal.
– Individuele installaties met een collectief rookgasafvoersysteem (CLV systeem).
– Individuele installaties met individuele rookgasafvoersystemen.

Collectieve installatie met bijbehorend rookgasafvoerkanaal
De collectieve installatie zal er rekening mee moeten houden dat bij vervanging van de gasgestookte installatie ook gekeken moet worden naar de rookgasafvoer. Deze installaties zijn in beheer van de VvE en vaak al keuring plichtig. In de MJOP dient rekening gehouden te worden met een levensduur van 15 jaar voor de vervanging de gehele installatie.

Individuele installaties met een collectief rookgasafvoersysteem (CLV systeem)
Bij de situatie van individuele ketels op een gemeenschappelijk rookgasafvoersysteem is vaak de cv ketel privé, maar is de rookgasafvoer van de VvE. Een collectief rookgasafvoersysteem (CLV) is een systeem waarbij er meerdere cv ketels op een rookgasafvoerkanaal zijn aangesloten. VvE’s kampen de laatste tijd met situaties waarbij er cv ketels vervangen dienen te worden. De installateur vraagt dan om een geschiktheidsverklaring van het rookgasafvoer systeem, waarin de VvE moet voorzien. In deze situatie is het advies om te zorgen dat het gemeenschappelijke CLV kanaal eerst wordt geïnspecteerd en van een geschiktheidsverklaring wordt voorzien, waarna het CLV kanaal periodiek geïnspecteerd moet worden en in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voorzien is in vervanging. Het certificaat geeft eigenaren de mogelijkheid om hun cv ketels te laten vervangen.

Individuele installaties met individuele rookgasafvoersystemen
In de situatie van individuele cv ketels met individuele kanalen kan het zijn dat de eigenaar het systeem volledig in eigen beheer kan onderhouden. Maar het kan ook zo zijn dat het individuele kanaal door een gemeenschappelijke bouwkundige schacht loopt, waardoor, vanwege de zorgplicht ten opzichte van de naburige appartementen, de VvE zicht wilt houden op het onderhoud in verband met de veiligheid. In dat geval is een periodieke inspectie van het kanaal wenselijk. Dit kan bijvoorbeeld samen met het ketelonderhoud gebeuren. Het kanaal zal vervangen of gerenoveerd moeten worden bij de ketelvervanging.

Voor meer uitgebreide informatie verwijzen we naar de publicatie van de rijksoverheid:
Handreiking voor vve-besturen, vve-beheerders en professionele verhuurders: de veiligheid van collectieve rookgasafvoeren in woongebouwen

Wat kunt u van VvE Metea verwachten?
Bij de VvE’s waarvoor wij het technische beheer mogen verzorgen zal de situatie in het eerstvolgende onderhoudsvoorstel extra aandacht krijgen, incl. een advies welke stappen mogelijk ondernomen moeten worden. Daarnaast houden we rekening met de situatie bij het opstellen danwel actualiseren van uw meerjarenonderhoudsplan (MJOP).