Financieel VvE beheer

Met het financieel VvE beheer verzorgt VvE Metea onder andere de volgende zaken:

  • Het innen van de (maandelijkse) VvE bijdrage, eventueel via een automatische incasso en andere bijdragen waartoe de ledenvergadering heeft besloten binnen de kaders van de splitsingsakte.
  • Aanmanen in geval van achterstand in betaling van de servicebijdragen.
  • Openen en administreren van de bankrekening van de VvE.
  • Het opstellen van een (concept) begroting en jaarrekening.
  • Het verrichten van betalingen namens de VvE.
  • Periodiek afromen naar de reserveringsrekening van de VvE.

Daarnaast biedt VvE Metea binnen het financieel VvE beheer een aantal aanvullende diensten aan:

  • Het opstellen van de stookkostenafrekening of een andere nutsvoorziening.
  • Verbruiksregistratie bijhouden van water, elektra of stookmeters.
  • Innen van huurpenningen of andere vergoedingen rondom door de VvE verhuurde ruimten.

De tarieven voor deze aanvullende diensten staan apart vermeld op de website.

Klik op de tekst voor het downloaden van de Genera folder.

Klik op de tekst voor het downloaden van de Lexicon.