Energielabel

Sinds 1 januari 2021 is er een nieuw energielabel. Voor het aanvragen van dit energielabel komt een energieadviseur aan huis om de woning op te nemen, waarna een uitgebreide rapportage volgt over de energieprestatie van de woning.

Een energielabel is 10 jaar geldig ongeacht of deze opgesteld is volgens de nieuwe of oude methode. Het nieuwe energielabel was het afgelopen jaar constant gespreksonderwerp binnen de Tweede Kamer. Eén van de redenen is gebrek aan voldoende gecertificeerde energieadviseurs. Een maatregel om de druk op eigenaren en adviseurs te verlichten is dat op dit moment niet wordt gecontroleerd op de verplichting om een energielabel bij een advertentie te zetten (op bijvoorbeeld funda) tot 1-1-2022. Een label zonder woningbezoek door een energieadviseur is ook besproken maar inmiddels volledig van de baan. Of een appartement een definitief label heeft kunnen eigenaren zelf controleren via https://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/.

In dit artikel leest u meer over de situatie binnen en rol van de VvE omtrent een energielabel, en wat VvE Metea als beheerder voor de VvE kan betekenen.

Als VvE of als eigenaar energielabel aanvragen?

Het aanvragen van een collectief energielabel of alle energielabels ineens is niet logisch en in de meeste gevallen niet mogelijk. VvE Metea is van mening dat dit geen taak is voor de VvE omdat het zeer onpraktisch en kostenverhogend is. Dit komt onder andere omdat in de praktijk alle appartementen moeten worden bezocht en gezien de geldigheidsduur van 10 jaar veel appartementen niet verkocht gaan worden. Het aanvragen van een energielabel is naar mening van VvE Metea dus een individuele kwestie.

Het blijkt dat energieadviseurs de energielabels in de meeste gevallen prima kunnen opstellen op basis van eigen metingen, waarnemingen en informatie verstrekt door eigenaren. In sommige gevallen als informatie niet bekend of te achterhalen is, wordt terug gevallen op standaardwaarden op basis van bouwjaar van het gebouw.

Als de waarden op basis van bouwjaar ongunstiger zijn dan de werkelijke waarde, betekent dit dat het definitieve energielabel mogelijk slechter is dan het werkelijk zou moeten zijn. Het is dus van belang voor eigenaren om inzicht te hebben in verbeteringen ten opzichte van de standaardwaarden.

Wat is de rol van VvE Metea?

Als beheerder zijn wij van mening dat elk appartement in Nederland moet kunnen beschikken over een zo juist mogelijke label. Om een zo juist mogelijk label op te kunnen stellen is in sommige gevallen aanvullende informatie nodig wat niet uit een visuele inspectie gehaald kan worden. Voor deze informatie is een eigenaar vervolgens afhankelijk van de VvE om deze informatie aan te leveren. VvE Metea heeft de kennis en kunde om deze informatie samen te stellen en aan te leveren in de vorm van een Duurzaamheidsdossier.

Voor welke VvE’s is dit nu het meest interessant?

In de praktijk blijkt dit het meest interessant als het gebouw van de VvE ouder is dan ongeveer 20 jaar. Op dat moment zijn er vaak (groot) onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd die effect hebben op het energielabel. Het is interessant voor een VvE om een duurzaamheidsdossier aan te leggen als er sprake is van één of meerdere van de volgende situaties:

  • Er is extra isolatie aangebracht (aan dak, gevel of vloer).
  • Er is nieuw glas geplaatst (bijvoorbeeld met kozijn vervanging) en het glassoort staat niet duidelijk in de afstandhouder (tussen de glasplaten).
  • Als de VvE een gemeenschappelijke CV installatie heeft.
  • Als de VvE een gemeenschappelijk mechanisch ventilatiesysteem heeft.

Indien één van deze punten op uw VvE van toepassing is, is het waarschijnlijk dat een energieadviseur zonder aanvullende informatie geen juist label kan opstellen waardoor de woningen met een te slecht label worden verkocht.

Wat is dat precies, een duurzaamheidsdossier?

Het duurzaamheidsdossier is een verzameling documenten die voor de leden beschikbaar wordt gemaakt. Een duurzaamheidsdossier bestaat uit alle informatie die eigenaren nodig hebben voor een complete aanvraag zoals een standaard inventarisatie, tekeningen, eindfacturen met specificaties, kwaliteitsverklaring isolatie en overige onderbouwingen en bewijsmateriaal benodigd voor een aanvraag.

Wat biedt VvE Metea aan?

VvE Metea kan in opdracht van de VvE voor alle eigenaren een duurzaamheidsdossier samenstellen. Dit betekent dat we alle beschikbare informatie gaan verzamelen en achterhalen. In veel gevallen betekent dit dat we de historie in moeten duiken en documentatie moeten opvragen. Onze duurzaamheidsadviseur zal dit voor u verzorgen.

Omdat vooraf niet bekend is hoeveel tijd hiervoor nodig is (dit is van veel factoren afhankelijk) wordt dit aangeboden op regiebasis. Het hiervoor gehanteerde uurtarief van onze duurzaamheidsadviseur kunt u vinden op onze website (klik op ‘aanvullende VvE-diensten en vervolgens op ‘tarieven’). Een eerste schatting geeft aan dat 16 uur in vrijwel alle gevallen voldoende is om een dergelijk dossier aan te leggen. In uitzonderlijke gevallen zal hier meer tijd voor nodig zijn.

Bij toekomstige werkzaamheden op het gebied van (groot) onderhoud wordt vervolgens uiteraard een vertaling gemaakt naar het duurzaamheidsdossier en zodoende benodigde informatie automatisch opgevraagd als onderdeel bij de opdracht. Voor huidige en toekomstige verbeteringen mag immers van ons verwacht worden dat wij het duurzaamheidsdossier bijhouden. Voor verbeteringen die in het verleden zijn aangebracht geldt dit niet, ook niet als wij deze werkzaamheden hebben begeleid. Om deze reden is het een aanvullende dienst die we aanbieden.

Vragen over een duurzaamheidsdossier?

Indien u meer vragen heeft over het duurzaamheidsdossier, kunt u contact opnemen met Jeroen Kwant, duurzaamheidsadviseur VvE Metea (via 030-6003939 of endura@vvemetea.nl).

Jeroen Kwant is de duurzaamheidsadviseur van VvE Metea en houdt alle ontwikkelingen op duurzaamheidsgebied in de gaten.