De verduurzaming van Nederland is in volle gang en er worden op veel vlakken allerlei nieuwe initiatieven genomen. Zo wordt steeds duidelijker welke technische oplossingen eventueel handig zijn voor VvE’s. Bij VvE Metea kunt u een duurzaamheidsadvies aanvragen, maar daarna moet u écht keuzes maken en aan de bak: welke technische oplossingen kiest uw VvE?

VvE Metea werkt samen met TU Eindhoven bij de verduurzaming van VvE’s. Wij gebruiken bijvoorbeeld hun onderzoeksresultaten om onze VvE’s nog beter te kunnen helpen. Daarom vragen wij alle VvE-eigenaren de enquête van Nick Tiellemans van de TU Eindhoven in te vullen: welke duurzaamheidsmaatregelen vindt uw VvE belangrijk?

Het invullen van de enquête kost maximaal 15 minuten. Bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking!