VvE Metea stelt een realistische begroting en een bruikbaar huishoudelijk reglement op en zorgt dat tijdig aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan. Daarnaast organiseren wij de Algemene ledenvergadering inclusief de uitnodigingen en notulen.

De werkzaamheden omvatten:

 • Opstellen concept begroting:

Op basis van inschatting, ervaring en met behulp van de benodigde gegevens wordt een concept jaarbegroting opgesteld met bijbehorende periodieke bijdrage, gebaseerd op de bepalingen in de akte van splitsing.

 • Opstellen concept huishoudelijk reglement.
 • Voorbereiden en organiseren van de eerste algemene ledenvergadering.
 • Het verzenden van de uitnodiging en de benodigde stukken voor de eerste algemene ledenvergadering aan de kopers.
 • Voorzitten en notuleren van de eerste algemene ledenvergadering en het verzenden van de notulen aan de kopers.
 • Indien het beheer aan VvE Metea wordt gegund verzorgen wij ook:
  • KvK inschrijving
  • openen bankrekening
  • innen bijdragen
  • het opvragen van offertes voor onderhoud van installaties
  • het opstellen van een meerjaren onderhoudsprognose volgens AWK standaard (indien daarvoor een separate opdracht wordt gegeven)
  • andere essentiële zaken zoals beschreven op de pagina VvE Beheer.

 

Voor het downloaden van de Nieuwbouw in Ontwilkkeling folder klik hier.

Voor het downloaden van de Lexicon klik hier.