De Gemeente Utrecht heeft steekproefsgewijs de brandwerendheid van de toegangsdeur van verschillende portiekflats in Utrecht gecontroleerd. Daaruit blijkt dat de brandveiligheid lang niet overal optimaal is. Daarover hebben diverse Utrechtse VvE’s afgelopen september een brief van de gemeente gekregen. Wat nu?

Controle brandveiligheid

In de afgelopen periode is er een aantal branden in Utrechtse portiekflats geweest. Naar aanleiding daarvan besloot de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de Gemeente Utrecht de (brand)veiligheid bij een aantal portiekflats te controleren. Wanneer voordeuren bijvoorbeeld nog enkel glas hebben, voldoen ze niet aan het Bouwbesluit. Een voordeur, inclusief zijpanelen en bovenlichten, moet volgens de regels minimaal 30 minuten bestand zijn tegen brand- en rookdoorslag. Daardoor kan de brand namelijk niet (te) snel doorslaan naar het trappenhuis. En dat geeft bewoners een vluchtroute die vrij is van rook en brand.

Een brief ontvangen. En nu?

De Gemeente Utrecht heeft verschillende eigenaren van Utrechtse portiekflats een brief gestuurd over de (brand)veiligheid. Deze brief zet de VvE-manager van VvE Metea op de agenda voor de komende bestuurs- en algemene ledenvergaderingen. Dan bespreken we samen, eventueel met een bouwkundige van VvE Metea, de gevolgen van de brief voor uw VvE.

Het kostenplaatje

Voldoen de voordeuren van de woningen in uw VvE niet aan het Bouwbesluit? Dan kunnen we de volgende adviezen geven:

    • Het huidige glas vervangen door brandvertragend glas
    • De sponningen
    • De voordeur brandwerend bekleden
    • De voordeur vervangen

Het kostenplaatje kan flink oplopen, tot zo’n 2.400 euro per voordeur. Ook is het (brand)veilig maken van de voordeur vaak niet opgenomen in de Meerjarenonderhoudsplan (MOP) voor de korte termijn. Wel kan de VvE besluiten dit eerder op te pakken en te combineren met bijvoorbeeld het binnenschilderwerk. VvE Metea kan u hierover adviseren.

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Stuurt u dan een mail aan onze afdeling bouwkunde: bouwkunde@vvemetea.nl of bel ons op telefoonnummer (030) – 60 03 930.