Met het bestuursondersteunend VvE beheer verzorgt VvE Metea onder andere de volgende zaken:

 • Advisering van het bestuur bij de dagelijkse gang van zaken.

  Bestuursondersteunend VvE beheer

 • Contact met derden over zaken die betrekking hebben op het beheer en onderhoud van het gebouw.
 • Het organiseren van een algemene ledenvergadering (aanleveren agenda, concept vergaderstukken, organiseren vergaderlocatie, verzenden definitieve vergaderstukken en uitnodiging, bijwonen van de vergadering, notuleren en verzenden van de notulen aan de leden).
 • Het bijwonen van bestuurs- en commissievergadering binnen kantooruren.
 • Voorbeeld exemplaren van een Huishoudelijk Reglement aanleveren.
 • Aanleveren modelreglement in digitale vorm.
 • Voorlichten van het bestuur over het functioneren van de VvE.
 • Indien gewenst het beheren van sleutels van algemene ruimten en sleutelcertificaten.
 • Het periodiek versturen van een geactualiseerde actielijst.
 • Eventuele aanwezigheid bij een rechtszitting in het belang van de VvE.

Daarnaast biedt VvE Metea binnen het bestuursondersteunend VvE beheer een aantal aanvullende diensten aan:

 • Het bijwonen van bestuurs- en commissievergadering buiten kantooruren.
 • Organisatie van een extra ledenvergadering die niet in de beheerovereenkomst is opgenomen.
 • Toezicht houden op de taken van een eventuele huismeester.
 • Advies over bouwkundige haalbaarheid van door eigenaren gewenste op-, aan-, of onderbouw.
 • Procesbegeleiding rondom de wijziging van de akte van splitsing of de splitsingstekening.
 • Het onderzoeken van mogelijkheden voor het aanvragen van subsidies.
 • Inrichten van ballotage conform Annex 1 uit het modelreglement.

De tarieven voor deze aanvullende diensten staan apart vermeld op de website.

Klik op de tekst voor het downloaden van de Genera folder.

Klik op de tekst voor het downloaden van de Lexicon.