Als de VvE besluit tot uitvoering is VvE Metea in staat om deze duurzaamheidsmaatregelen te begeleiden. De duurzaamheidsadviseur zal de afdeling bouwkunde van VvE Metea in dat geval bij de uitvoering van de maatregelen ondersteunen. Een omschrijving van de begeleidingswerkzaamheden is terug te vinden in hoofdstuk 7 van onze Lexicon.

Verder zal de duurzaamheidsadviseur periodiek in contact treden met de VvE om te bezien welke maatregelen ten uitvoer zijn gebracht en of er nog ondersteuning wenselijk is in de uitvoering van bepaalde maatregelen.

Voor de begeleiding van duurzaamheidsmaatregelen gelden dezelfde tarieven als voor de begeleiding van groot onderhoud.

 

Voor het downloaden van de Endura folder klik hier.