Op 25 mei is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (Uitvoeringswet AVG) in werking getreden. De AVG heeft voor de VvE en voor ons als VvE Beheerder de nodige gevolgen. Meer dan voorheen zal de VvE in samenspraak met de VvE beheerder, zorg moeten dragen voor een juiste verwerking van persoonsgegevens van de eigenaars en bewoners van het appartementencomplex.

 

Zowel de VvE als VvE Metea zijn een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Om het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast te stellen hebben wij alle VvE’s een door Rijssenbeek Advocaten opgestelde overeenkomst voorgelegd. De wetgever en de AP adviseren om onderling afspraken te maken over de plichten die de AVG aan de verwerkingsverantwoordelijke oplegt. Deze afspraken hebben wij vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst, zodat het o.a. voor de betrokkenen duidelijk is bij wie zij terecht kunnen voor het uitoefenen van zijn of haar rechten, zoals bijvoorbeeld het recht van inzage en rectificatie.

 

Naast het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst met de VvE’s heeft VvE Metea een uitgebreid stappenplan doorlopen voor alle bij haar in beheer zijnde VvE’s. Dit stappenplan is eveneens samengesteld door Rijssenbeek Advocaten. Met deze stappen hebben wij als VvE beheerder de zaken geregeld die voor de VvE noodzakelijk zijn om AVG proof te worden. Denkt u hierbij o.a. aan:

– Bewustwording bij de medewerkers van VvE Metea gecreëerd.

– Verwerkingsregister opgesteld (welke soort verwerkingen worden er gedaan, voor welke betrokkenen, met welke beveiligingsmaatregelen en met welke bewaartermijnen).

– Beveiligingsmaatregelen in de software en hardware getroffen.

– Kennis van het gegeven: hoe te handelen bij een datalek.

– Verwerkingsovereenkomsten met leveranciers van de VvE’s sluiten conform de verplichting uit de AVG.

 

Meer informatie over de AVG kunt u terugvinden via de weblink: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving

 

Hierbij treft u een link aan naar onze disclaimer, onze privacyverklaring en het door ons opgestelde verwerkingsregister.