Met deze AFM-vergunning mogen we als financieel dienstverlener bemiddelen en advisering in schadeverzekeringen particulier, schadeverzekeringenzakelijk, spaarrekeningen en betaalrekeningen.

Dienstenwijzer VvE Metea verzekeringen

In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat de VvE van ons mag verwachten.

Wie zijn wij?
VvE Metea is een beheerkantoor voor Verenigingen van Eigenaars (VvE). In die hoedanigheid bemiddelen en adviseren wij op het gebied van verzekeringen voor de bij ons in beheer zijnde VvE’s. Ook wikkelen wij in samenwerking met de verzekeraars voor diezelfde VvE’s schadeclaims af.

Toezicht
Wij voldoen aan de eisen die de Wet Financieel Toezicht stelt. Onze medewerker assurantiën beschikt over de vereiste diploma’s. Wij zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder vergunning nummer 12045038.

Waar bestaat onze dienstverlening uit?
Wij bemiddelen en adviseren op het gebied van verzekeringen voor de bij ons in beheer zijnde VvE’s. Wij kijken samen met de VvE naar de verzekeringen die zijn afgesloten en adviseren de VvE over de mogelijkheden voor het optimaliseren van de verzekeringsportefeuille. Daarnaast dienen wij schadeclaims in bij de verzekeraars van de VvE’s in geval van opstalschade of aansprakelijkstelling. Ook zien wij toe op een snelle afhandeling daarvan en organiseren wij in overleg met de benadeelde de herstelwerkzaamheden na uitkering van de verzekeringspenningen.

Hoe wordt de premie voldaan?
De facturen voor de verzekeringspremies worden door ons in de administratie van de VvE geboekt, gecontroleerd en betaald aan de verzekeringsmaatschappij. Meestal betaalt de VvE de premie per jaar. Kiest de VvE ervoor om de premie per half jaar, kwartaal of maand te betalen, dan betaalt de VvE hier in sommige gevallen een toeslag voor. Het is belangrijk dat de premies op tijd worden betaald. Gebeurt dit niet, dan kan dit gevolgen hebben voor de verzekeringsdekking.

Hoe dekken wij de kosten?
Indien wij voor de verzekeraar als assurantietussenpersoon optreden, dan ontvangen wij daarvoor van de verzekeraar een marktconforme vergoeding.
Wij rekenen voor het de afhandelen van verzekeringsclaims een percentage over het uitgekeerde schadebedrag aan de VvE conform de volgende staffel:

 

Kleiner dan € 2.500

10% van het uitgekeerde bedrag

Tussen € 2.500 en € 5.000

9% van het uitgekeerde bedrag

Tussen € 5.000 en € 10.000

8% van het uitgekeerde bedrag

Tussen € 10.000 en € 25.000

7% van het uitgekeerde bedrag

Tussen € 25.000 en € 50.000

6% van het uitgekeerde bedrag

Meer dan € 50.000

5% van het uitgekeerde bedrag

Dit bedrag is exclusief btw.

 

Hoe bereikt u ons?
De afdeling verzekeringen is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08.30 tot 16.00 uur op telefoonnummer (030) 60 03 930 en per e-mail via verzekeringen@vvemetea.nl

VvE Metea
Afdeling verzekeringen
Postbus 51
3430 AB Nieuwegein

Heeft u een klacht?
Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u een klacht over onze dienstverlening kunt u dit altijd kenbaar maken aan de medewerker assurantiën of de directie van VvE Metea. Stuurt u in dat geval een e-mail aan: directie@vvemetea.nl

U kunt uw klacht ook per post sturen naar:

VvE Metea
Klacht financiële dienstverlening
Postbus 51
3430 AB Nieuwegein