De speciale noodwetgeving waardoor het voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) mogelijk is om digitaal en/of door middel van een videoverbinding te vergaderen en besluiten te nemen is voor onbepaalde tijd verlengd.
Meer info te vinden in dit bericht van Vastgoed Management Nederland (VGM NL).
Het complete persbericht van VGM NL:
—-

Noodwetgeving functioneren van VvE’s voor onbepaalde tijd van toepassing

Nieuwegein, 1 oktober 2020 – De speciale noodwetgeving waardoor het voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) mogelijk is om digitaal en/of door middel van een videoverbinding te vergaderen en besluiten te nemen is voor onbepaalde tijd verlengd. Voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat, indien het voornemen bestaat deze tijdelijke voorziening te laten vervallen, dit ten minste twee maanden voorafgaande aan de vervaldatum zal worden aangekondigd. Daarmee wordt voorkomen dat belanghebbenden die in hun planning uitgaan van de gelding van een tijdelijke maatregel, verrast worden door het uitblijven van een verlengingsbesluit of door een tussentijdse intrekking.
De verlenging van deze noodwetgeving is, net als bij de invoering van de eerste termijnen, het resultaat van goede samenwerking met de betrokken ministeries.

VGM NL Bestuurslid René Brinkhuijsen: “Het is van groot belang dat bij VvE’s, ook nu de coronacrisis langer aanhoudt, de dagelijkse gang van zaken gewoon door kan gaan. Dit is mogelijk dankzij dit verlengingsbesluit.”

Goede ervaringen
In de afgelopen periode is gebleken dat digitaal vergaderen voor een groot deel van de VvE’s positief uitpakt. Vergaderingen zijn flexibeler in te plannen en er nemen meer appartementseigenaren deel. Als het echter een VvE betreft met oudere bewoners – die over het algemeen minder digitaal-vaardig zijn – houdt fysiek vergaderen de voorkeur, hoewel die tendens langzaam wijzigt. Nu de besmettingscijfers echter weer stijgen en de overheid extra coronamaatregelen heeft uitgevaardigd, zal digitaal vergaderen nog wel langere tijd de regel blijven. “Wij zijn van mening dat het een goede ontwikkeling is dat de mogelijkheid om digitaal te vergaderen structureel in de regelgeving wordt opgenomen zodat de positieve ervaringen met deze nieuwe regelgeving na de crisis niet verloren gaan. Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) zou daar een goede tool voor zijn.” aldus Brinkhuijsen.

Publicatie in het Staatsblad met in de toelichting informatie over de ‘verlenging, tenzij’ regeling: https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-364.html

Meer informatie over ons beleid rondom het voeren van vergaderingen in verband met de maatregelen rondom de bestrijding van het Covid-19 (Corona) virus en alternatieven die wij bieden rondom bijvoorbeeld digitaal vergaderen is hier te vinden.