Een WA-verzekering (ook wel: aansprakelijkheidsverzekering) is een verplichte verzekering voor elke VvE. De verzekering dekt schade aan (spullen van) derden die veroorzaakt worden door (gebreken aan) het pand. Denk bijvoorbeeld aan een loslatende gevelplaat of dakpan die schade aan een auto veroorzaakt.

VvE Metea kan u verzekeringsadvies geven: bekijk alvast de dienstenwijzer VvE Metea Verzekeringen, mail naar verzekeringen@vvemetea.nl of bel naar 030 – 60 03 930.