Een rechtsbijstandverzekering biedt juridische hulp bij conflicten met bijvoorbeeld VvE-leden, een leverancier of de overheid. De verzekering helpt ook bij het verhalen van schade die door een van de partijen is ontstaan. Deze verzekering is niet verplicht.

VvE Metea kan u verzekeringsadvies geven: bekijk alvast de dienstenwijzer VvE Metea Verzekeringen, mail naar verzekeringen@vvemetea.nl of bel naar 030 – 60 03 930.