Heeft uw complex geen slimme meters? En was u niet aanwezig toen de meteropnemer langs kwam? Dan wordt uw warmteverbruik geschat op basis van uw verbruik in eerdere jaren. Daardoor kan het verbruik te hoog of te laag worden ingeschat en dit verschil wordt pas na de volgende meteropname verrekend. Het is dus belangrijk dat alle meters in uw complex tijdig worden uitgelezen. Alleen dan ontvangt u een nauwkeurige kostenverdeling en correcte afrekening.