Nee, dat is niet nodig. Zodra uw huis verkocht is, geeft de notaris dit aan ons door. De notaris vraagt ons hoe hoog het reservefonds is, wat de VvE-bijdragen van de woning zijn en of u een betalingsachterstand hebt.