Binnen een week na het ontvangen van de afrekening krijgt u het teveel betaalde bedrag teruggestort op uw rekening. Had u nog een betaalachterstand op uw debiteurenkaart? Dan wordt het terug te ontvangen bedrag eerst hiermee verrekend. Op uw VvE Portaal op Twinq kunt u een eventuele verrekening terugvinden.