Een verstopte riolering of hemelwaterafvoer kunt u melden via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE Portaal op Twinq of via storingen@vvemetea.nl. Wij zorgen dat het zo snel mogelijk wordt opgelost.

Let op! Zit de verstopping in uw woning? Dan zijn de kosten voor herstel voor uw eigen rekening. Alleen als de verstopping in de standleiding zit, zijn de kosten voor de VvE.