VvE beheer pakket GeneraWat is het Genera VvE beheer pakket van VvE Metea?

Het VvE beheer pakket Genera voor bestuursondersteunend beheer voor Verenigingen van Eigenaars.

Binnen de Vereniging van Eigenaars (VvE) zijn alle appartementseigenaren van het complex gezamenlijk verantwoordelijk voor het optimaal in stand houden van het gehele pand. De VvE is voor alle eigenaren een belangrijk orgaan: door middel van een gezonde planning en een degelijke begroting wordt een goed onderhoud gewaarborgd. U als bestuur heeft zich die verantwoordelijkheid aangetrokken en geeft daar dagelijks vorm aan. De algemene ledenvergadering, die minimaal eenmaal per jaar wordt gehouden, zet de kaders uit waarbinnen het beheer en de instandhouding van het gebouw moet worden vorm gegeven. Van u wordt verwacht dat u uw bestuurstaken optimaal uitvoert. Veel besturen laten zich daarbij bijstaan door een beheerder. Een goede beheerder kan met het VvE beheer pakket Genera het bestuur veel van de dagelijkse werkzaamheden, die bij het beheer van de Vereniging van Eigenaars komt kijken, uit handen nemen.

VvE Metea heeft de werkzaamheden die zij voor de VvE uitvoert beschreven in de Lexicon. Alle hoofdstukken opgenomen in de Lexicon zijn op het VvE beheer pakket Genera van toepassing.

Het Genera pakket omvat complete dienstverlening op het gebied van:

Daarnaast biedt VvE Metea een aantal aanvullende diensten aan. Deze zijn terug te vinden in de Lexicon. De betreffende tarieven hiervoor staan apart vermeld op de website.

Klik op de tekst voor het downloaden van de Genera folder.

Klik op de tekst voor het downloaden van de Lexicon.