Hieronder vindt u de tarieven voor extra diensten van VvE Metea:

Tarieven voor bijkomende diensten

(zoals bedoeld in de VvE Metea beheerovereenkomst artikel 4.3)

Afrekening nutsvoorziening, per aansluiting

€ 24,21

Kostenopstelling BTW, eerste opstelling per periode

€ 655,42

Kostenopstelling BTW, volgende opstelling zelfde periode

€ 158,41

Innen van huurpenningen, per verhuurde eenheid per jaar

€ 232,87

Mutatie appartement, zowel koper als verkoper (wordt via de notaris verrekend)

€ 111,04

Extra ledenvergadering (2 – 50 appartementen)

€ 639,32

Extra ledenvergadering (meer dan 50 appartementen) € 946,53
Telebankieren (Pakket Meetekenen), per jaar per pas  € 587,51

Alle overige werkzaamheden (bouwkundig), per uur

€ 81,98

Alle overige werkzaamheden (senior beheerder), per uur

€ 107,16

Alle overige werkzaamheden (overig), per uur

€ 81,98

Gebruik vergaderzaal VvE Metea t.b.v. een algemene ledenvergadering incl. koffie en thee t/m 16 personen

t/m 32 personen

€ 50,00

€ 75,00

Afhandeling verzekeringsclaim en aansprakelijkheid derden

(inclusief directievoering, grondslag: uitgekeerde bedrag)

Aanneemsom:

Prijs:

Kleiner dan € 2.500

10% van het uitgekeerde bedrag

Tussen € 2.500 en € 5.000

9% van het uitgekeerde bedrag

Tussen € 5.000 en € 10.000

8% van het uitgekeerde bedrag

Tussen € 10.000 en € 25.000

7% van het uitgekeerde bedrag

Tussen € 25.000 en € 50.000

6% van het uitgekeerde bedrag

Meer dan € 50.000

5% van het uitgekeerde bedrag

Tarieven voor de begeleiding van groot onderhoud

Aanneemsom:

Prijs:

Kleiner dan € 4.500

€ 81,98 per uur

Tussen € 4.500 – € 25.000

10% van de aanneemsom

Tussen € 25.000 en € 50.000

8% van de aanneemsom

Meer dan € 50.000

7% van de aanneemsom

Kosten voor het opstellen van een Energie Besparing Advies

1 – 25 appartementen

€ 1.190,-

25 – 50 appartementen

€ 1.450,-

50 – 100 appartementen

€ 1.575,-

100 – 150 appartementen

€ 1.850,-

150 en meer appartementen

prijs op aanvraag

Subsidie aanvraag:

€ 250,00 per aanvraag

Bovenstaande prijzen voor begeleiding van groot onderhoud gelden slechts bij afname van het beheerpakket Genera of Thesis. Neem voor meer informatie of een kosteloze offerte contact met ons op: mail naar vve@vvemetea.nl of bel naar 030 – 60 03 939.

Alle prijzen zijn exclusief btw en geldig van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

Wijzigingen en correcties voorbehouden.