Tarieven voor bijkomende diensten zoals bedoeld in de VvE Metea beheerovereenkomst artikel 4.3.

Afrekening nutsvoorziening, per aansluiting

€ 23,71

Kostenopstelling BTW, eerste opstelling per periode

€ 641,94

Kostenopstelling BTW, volgende opstelling zelfde periode

€ 155,15

Innen van huurpenningen, per verhuurde eenheid per jaar

€ 228,08

Mutatie appartement, zowel koper als verkoper (wordt via de notaris verrekend)

€ 108,76

Telebankieren (Pakket Meekijken), per jaar

€ 296,72

Telebankieren (Pakket Meetekenen), per jaar € 575,43

Extra ledenvergadering (2 – 50 appartementen)

€ 626,17

Extra ledenvergadering (meer dan 50 appartementen)

€ 927,06

Alle overige werkzaamheden (bouwkundig), per uur

€ 80,29

Alle overige werkzaamheden (senior beheerder), per uur

€ 104,96

Alle overige werkzaamheden (overig), per uur

€ 80,29

 

Afhandeling verzekeringsclaim en aansprakelijkheid derden
(incl. directievoering, grondslag: uitgekeerde bedrag)

Aanneemsom:

Prijs:

Kleiner dan € 2.500

10 % van het uitgekeerde bedrag

Tussen € 2.500 en € 5.000

9 % van het uitgekeerde bedrag

Tussen € 5.000 en € 10.000

8 % van het uitgekeerde bedrag

Tussen € 10.000 en € 25.000

7 % van het uitgekeerde bedrag

Tussen € 25.000 en € 50.000

6 % van het uitgekeerde bedrag

Meer dan € 50.000

5 % van het uitgekeerde bedrag

 

Tarieven voor de begeleiding van groot onderhoud

Aanneemsom:

Prijs:

Kleiner dan € 11.500

€ 80,29 per uur

Tussen € 11.500 en € 23.000

10 % van de aanneemsom

Tussen € 23.000 en € 45.000

8 % van de aanneemsom

Meer dan € 45.000

7 % van de aanneemsom

Bovenstaande prijzen voor begeleiding van groot onderhoud gelden slechts bij afname van het beheerpakket Genera of Thesis. Neem voor een offerte voor Genera of Thesis contact met ons op.

Alle prijzen zijn exclusief BTW, en zijn geldig van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Wijzigingen en correcties voorbehouden.