Nieuwbouw in ontwikkeling

VvE Metea is gespecialiseerd in het opstarten van Verenigingen van Eigenaars. Zowel de ontwikkelaar als de toekomstige bewoners verwachten dat de Vereniging van Eigenaars professioneel vorm wordt gegeven. Daarom stelt VvE Metea zich als doel om bij het opzetten van een Vereniging van Eigenaars alle cruciale stappen ter hand te nemen. VvE Metea stelt een…

Lees verder!

Begeleiden en advies bij uitponden

VvE Metea is gespecialiseerd in het activeren van Verenigingen van Eigenaars. Zowel de groot-eigenaar als de toekomstige particuliere eigenaars verwachten dat de Vereniging van Eigenaars professioneel vorm wordt gegeven.

Lees verder!

Advies bij het opstellen van akten van splitsing

Het opstellen van notariële splitsingsakten is een ingewikkeld proces. Meestal wordt de eindgebruiker (bestuur of beheerder) hierbij niet betrokken, waardoor achteraf complicaties kunnen ontstaan zoals een onredelijke verdeling van de servicekosten tussen de appartementen onderling of tekstfragmenten die verwarring teweeg brengen. Ook bij het splitsen van bestaande panden bij uitponding is het interessant om een…

Lees verder!

Vertegenwoordiging namens eigenaar

Als belegger of verhuurder heeft u vaak te maken met VvE’s. Vaak is er geen tijd om naar alle vergaderingen te gaan en bij het afgeven van een machtiging aan het bestuur of beheerder, is het maar de vraag of uw belangen als (groot) eigenaar juist worden behartigd. Daarom biedt VvE Metea de mogelijkheid om…

Lees verder!

Directievoering groot onderhoud

Op uw verzoek kan VvE Metea de bouwkundige begeleiding van uit te voeren groot onderhoud (aanneemsom groter dan € 4.500) of verbeteringen van gemeenschappelijke ruimten of gemeenschappelijke delen verzorgen.

Lees verder!

Directievoering groot onderhoud

Op uw verzoek kan VvE Metea de bouwkundige begeleiding van uit te voeren groot onderhoud (aanneemsom groter dan € 4.500) of verbeteringen van gemeenschappelijke ruimten of gemeenschappelijke delen verzorgen. Grote activiteiten rond de vervanging of renovatie van installaties in het gebouw worden altijd via inschakeling van een extern deskundige verzorgd. VvE Metea werkt graag in…

Lees verder!

Opstellen meerjaren onderhoudsprognose

Een gedegen Meerjaren Onderhoud Prognose is de beste manier om het onderhoud op de lange termijn in kaart te brengen. VvE Metea stelt AWK gecertificeerde prognoses op, rekeninghoudend met de splitsingsakte van de Vereniging van Eigenaars.

Lees verder!

Opleverservice

Bij nieuwbouw worden de gemeenschappelijke delen opgeleverd aan de Vereniging van Eigenaars. VvE Metea kan de vertegenwoordiger van de VvE bijstaan en gaat hierin net iets verder dan veel andere partijen. VvE Metea zal samen met de afvaardiging van de vereniging de oplevering bijwonen. Hierbij zullen alle visueel te inspecteren bouwkundige delen worden beoordeeld. Van…

Lees verder!

Projecten op maat

Veel grote projecten vragen om maatwerk op VvE gebied. Uiteraard zijn wij bereid hierover met u van gedachten te wisselen. Voor meer informatie kunt u contactopnemen met de afdeling consultancy.